002 - BRAHMAS CHOPP!


a - R$ 50, = Brahma Chopp Preta - letra prata (v)

b - R$ 30, = Brahma Chopp Preta (c)

c - R$ 25, = Brahma Chopp flandres - 2º lacre (1c,3v)

d - R$ 20, = Brahma Chopp flandres - 3º lacre (c)